Selskaber kan for at undgå restskattetillægget frivilligt indbetale acontoskat. Eksempelvis i tilfælde, hvor den ordinære acontoskat er sat for lavt, kan dette være fordelagtigt. Betalingsfristen for 2. rate af acontoskatten er 22. november 2021.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Restskattetillæg ved acontoskat

Hvis et selskab ikke frivilligt indbetaler acontoskat, bliver evt. restskat tillagt en rente. Restskatteprocenterne for 2021 er ikke fastsat endnu, men forventes at udgøre 4,4%. Renten, der pålægges, er ikke fradragsberettiget og svarer til en rente før skat på omkring 5,6%.

Kan det betale sig at indbetale restskat?

Det kan i nogle tilfælde være en god idé at få beregnet selskabets ventede restskat således, at man inden fristen kan indbetale så meget som muligt. Frivillig indbetaling af restskat før fristen 22. november 2021, kan særligt være en fordel, hvis selskabet har indestående i banken, idet mange banker opkræver negative renter af indeståender. Ligeledes kan det være en fordel frivilligt at indbetale før fristen, hvis selskabets lånerente er under 5,6%.

Den acontoskat, der forfalder til betaling den 22. november kan, hvis denne er for højt sat, nedsættes i TastSelv Erhverv. Nedsættelse kan senest foretages på dagen for betalingsfristen. I øvrigt skal den frivillige indbetaling oprettes i TastSelv Erhverv inden indbetalingen foretages, ellers returnerer Skattestyrelsen blot beløbet.

Indbetaling af 3. rate

Efter den 22. november 2021 og frem til den 1. februar 2022 kan der ske frivillig indbetaling af 3. rate. Ved frivillig indbetaling af 3. rate skal der i øvrigt betales et forventet rentetillæg på 0,9%. Dette resulterer i en årlig rente før skat på i omegnen af 6% sammenlignet med betaling sammen med 2. rate.

 

Har du eller din virksomhed spørgsmål til ovenstående, er du/I velkomne til at kontakte os.

print