Regeringen har den 30. januar 2020 indgået ny aftale om boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Med de nye regler indføres karensperiode, hvorefter udlejning efter § 5, stk. 2 i løbet af de første 5 år efter kontrolskifte ikke er muligt.

Af Niels Thestrup, advokat (H), MA, HD, partner

Lovforslaget er sendt i høring, og skal således i løbet af foråret igennem Folketingets almindelige lovgivningsproces. Af lovforslaget fremgår, at dette skal træde i kraft pr. 1. juli 2020.

Lejemål, der allerede er gennemgribende moderniseret efter den nuværende § 5, stk. 2, og udlejet før lovforslagets ikrafttræden, er ikke omfattet af de nye regler. Udlejer vil for disse lejemål fortsat kunne foretage udlejning efter § 5, stk. 2, uden de nye skærpede krav.

Karensperiode

Lovforslaget indeholder primært indførelse af en karensperiode, som udløses ved kontrolskifte af en ejendom. Et sådant skifte vil bevirke, at der i løbet af de første 5 år – efter en gennemgribende modernisering af ejendommen – ikke kan ske udlejning efter § 5, stk. 2.

I forslaget defineres begrebet ”kontrolskifte” i ordets bredeste forstand, og dækker således over alle former for overdragelse af udlejningsejendomme. Af forslaget fremgår, at kontrolskifte sker:

  • Ved overgangen af mindst 50% af ejendomsretten,
  • Ved skifte af mindst 50% af den ultimative ejerkreds og
  • Ved direkte eller indirekte overgang af den bestemmende indflydelse.

Karensperioden gælder ikke for andelsboligforeninger, der omdannes til udlejningsejendomme. På denne måde friholdes andelsboligforeninger for værditab som følge af karensperioden.

Grønt incitament og energikrav

Karensperioden kan fraviges ved, at der ved erhvervelse af en udlejningsejendom sker forbedringer, som hæver ejendommens energiklasse med minimum 3 niveauer, eller hvis der sker energiforbedringer for mindst kr. 3.000 pr. m2.

På samme vis indføres et energikrav, hvorefter der fremover alene kan foretages forbedringer efter § 5, stk. 2, hvis ejendommen er bragt to energiklasser op, eller såfremt ejendommen som minimum er i energiklasse C.

Er du i tvivl om, hvordan lovændringen kan få betydning for dig, eller har du andre lejeretlige spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

print