Skatterabat ved køb af ejendomme

I 2024 træder de nye ejendomsskatteregler i kraft, hvilket indebærer, at mange…


Forenkling af de administrative procedurer for fusionerede virksomheder

EU-kommissionen har vedtaget 2023-fusionsforenklingspakken, som netop er trådt…


Skattestyrelsen har igen fået adgang til at føre kontrol med digitale pengeoverførsler

Skatterådet har efter ansøgning fra Skattestyrelsen meddelt styrelsen…


Ændring af konkurskarantæneregler

Konkursrådet har den 5. juli 2023 offentliggjort en ny betænkning om…


Rådgivers ansvar for projektfejl

Bygherren har i visse tilfælde mulighed for at rette et krav mod den tekniske…


Selskabsgørelse af forbrændingsanlæg og affaldsydelser

Folketinget har den 2. juni vedtaget en lovændring, der gennemfører en del af…


Udtalelse fra Erhvervsstyrelsen om skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer

Erhvervsstyrelsen har netop afgivet en udtalelse om skadesløsholdelse af…


Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår vedtaget

Folketinget har den 11. maj 2023 vedtaget en ny lov ansættelsesbeviser og visse…


ESG - Compliance

De nye krav om bæredygtighedsrapportering, der forventes at træde i kraft fra…


Ny ejendomsskattelov

Folketinget har den 30. maj 2023 vedtaget en nye ejendomsskattelov, der…