Ny skattepraksis ved køb af medarbejderaktier

Skattestyrelsen har den 1. september 2020 offentliggjort et styresignal,…


Er I som arbejdsgiver/arbejdstager klar til den nye ferielov? (opdateret)

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. De væsentligste…


Kontrolindsats vedrørende ulovlige ordinære udbytteudlodninger

Erhvervsstyrelsen øger kontrolindsatsen over for ulovlige ordinære…


Ny kontrolpakke vedtaget – lovændring skal styrke kontrollen med selskaber og regnskaber

En vedtaget lovændring, der har fået navnet ”kontrolpakke”, skal styrke…


Anbefalingerne for god Fondsledelse er blevet justeret

Anbefalingerne for god Fondsledelse er blevet justeret på baggrund af…


Nye regler for værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse til nærtstående

De hidtil gældende regler for værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse…


Nye regler om indberetningspligt skal dæmme op for aggressiv skatteplanlægning

Den 25. juni 2018 trådte et nyt direktiv (DAC6) i kraft, som medfører en…


Gradvis udfasning af lønkompensationsordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er nu nået til enighed om vilkårene for…


Kønig Advokater søger fagligt dygtige, selvstændige og ansvarsbevidste stud.jur.’er.

Om jobbet: Som stud.jur. hos Kønig Advokater kommer du til at prøve kræfter med…


COVID-19: Udvidet kompensationen for faste udgifter

Den 6. maj 2020 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som ændrer på omfanget af…