Er jeres virksomhed klar til den nye whistleblowerlov?

Folketinget vedtog den 24. juni 2021 lov om beskyttelse af whistleblowere.…


Nye standardkontraktsbestemmelser for tredjelandsoverførsler

Den 4. juni 2021 offentliggjorde EU-Kommissionen sin vedtagelse af de nye…


Ny Fondsmæglerlov

Den 27. maj 2021 vedtog Folketinget en ny lov om fondsmæglere og…


Ny lov om ophavsret

Folketinget vedtog den 3. juni 2021 en ny lov om ophavsret. Formålet med de nye…


Kønig Advokater søger dygtige og ambitiøse advokater

Kønig Advokater søger - som følge af en fortsat positiv udvikling - 1-2…


Nye regler for rekonstruktion

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, som implementerer nye regler for…


Lovforslag til ny investeringsscreeningslov sendt i høring

Lovforslaget indebærer en obligatorisk tilladelsesordning for udenlandske…


Betalingsfristen for A-skat udskydes, A-skattelåneordningen udvides og ny momslåneordning indføres

Skatteministeren udmeldte på pressemøde den 29. januar 2021, at der vil stilles…


Ny skattemodel for overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, som implementerer en ny…


Opdateret vejledning fra Erhvervsstyrelsen om vederlagspolitikker og - rapporter

Den 10. juni 2019 blev selskabsloven ændret, hvorefter børsnoterede selskaber…