Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter netop indgået en trepartsaftale for at hjælpe de virksomheder, der er økonomisk ramt af COVID-19.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Regeringen vil i en ny trepartsaftale give økonomisk tilskud til de private virksomheder, der er ramt af COVID-19, så opsigelser begrænses mest muligt med det formål, at arbejdstagere kan beholde deres job.

Aftalen om lønkompensation

Aftalen om lønkompensation betyder, at private virksomheder kan modtage en lønkompensation på 75 % af den løn, som virksomhederne betaler deres funktionærer, der må sendes hjem grundet manglende arbejde. For timelønnede udgør lønkompensationen 90 %. Arbejdstagere skal samtidig give afkald på 5 feriedage. Under feriedagene kan virksomhederne ikke modtage lønkompensation.

Aftalen om lønkompensation gælder for virksomheder, der opfylder en af følgende betingelser:

  • Mindst 30 % af virksomhedens arbejdstagere står over for at blive opsagt.
  • Mindst 50 ansatte af virksomhedens arbejdstagere står over for at blive opsagt.

Lønkompensationsordningen er konkret sat sammen således:

  • Funktionærerne: Virksomheden får lønkompensationen fra staten på 75 % af de pågældende arbejdstageres løn (maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder).
  • Timelønnede arbejdstagere: Virksomheden får lønkompensationen fra staten på 90 % af de pågældende arbejdstageres løn (maksimalt 30.000 kr. pr. måned).

Ved at hjemsende arbejdstagere med fuld løn, kan virksomheder benytte sig af lønkompensationen og dermed undgå opsigelser. Virksomheders arbejdstagere må ved hjemsendelse ikke arbejde hjemmefra, og samtidig er det en betingelse, at virksomhederne ikke opsiger sine arbejdstagere i kompensationsperioden (af økonomiske årsager). Virksomheder kan fortsat opsige arbejdstagere af anden årsag end økonomiske.

Der gælder ingen krav til virksomhedens størrelse ud over antallet/andelen at arbejdstagere, der står over for opsigelser. Ordningen omfatter både timelønnede og funktionærer samt fuldtids- og deltidsansatte.

Sådan søger du om lønkompensation for dine arbejdstagere

Virksomheder kan søge om kompensation på Erhvervsstyrelsens portal virk.dk. Det er forventningen, at virksomheder kan begynde at søge om lønkompensation fra uge 13, og ansøge med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020, såfremt det er aktuelt. Udbetalingen af lønkompensationen vil forventeligt ske i løbet af uge 14.

Lønkompensationen vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedernes oplysninger om antallet af arbejdstagere, der stod til en opsigelse, og som hjemsendes med fuld løn.

I ansøgningen skal arbejdstagere og den efterfølgende revision registreres på CPR-nr. Virksomheden skal også angive og begrunde for hvilken periode, de forventer arbejdsmangel, samt løn og beskæftigelsesgraden på de enkelte arbejdstagere.

Perioden må maksimalt være 3 måneder og skal være påbegyndt tidligst den 9. marts 2020, og afsluttes senest den 9. juni 2020. I første omgang bygger ansøgningen på virksomhedens egne oplysninger på ”tro og love”. Senere kommer en kontrolfase.

Når ansøgningen er indsendt, får virksomheden udbetalingen hurtigst muligt.

Virksomhederne skal senere med hjælp fra en revisor kunne dokumentere, at virksomhederne har hjemsendt arbejdstagere i den angivne periode. Det er et krav, at arbejdstagere skal være ansat før den 9. marts 2020. Det er ligeledes et krav, at der skal indgå en attestation på, at de pågældende arbejdstagere har været hjemsendt fra en eventuel faglig repræsentant på virksomheden.

Aftalen om lønkompensation er med det forbehold, at den endeligt skal godkendes af folketinget, men dette forventes.

Såfremt din virksomhed har brug for rådgivning i forbindelse med ansøgning om lønkompensation, eller har spørgsmål til de nye regler, og hvad reglerne kan betyde for din virksomhed, bistår vi meget gerne.

print