Regeringen og Folketinget er blevet enige om en ny aftale, som skal hjælpe virksomheder, der er økonomisk ramt af COVID-19, med at betale deres faste udgifter.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

v/advokatfuldmægtig Phillip Mortensen-Lange

 

Regeringen og Folketinget vil hjælpe de virksomheder, der har faste udgifter således, at virksomheder kan opnå kompensation for sine faste udgifter.

Kompensationen for faste udgifter

Den nye aftale betyder, at virksomheder, der har faste udgifter i form af f.eks. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (leasing mv.), kan søge om kompensation for betalingen af udgifterne.

Formålet med den økonomiske støtte er at sikre virksomhederne.

Kompensationen omfatter alle virksomheder, uanset branche og selskabsform. Dog gælder følgende krav:

  • Virksomhederne skal forvente, at de kommer til at opleve et omsætningstab på mindst 40% som følge af COVID-19.
  • Virksomhedernes faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020, og hver virksomhed kan maksimalt få tildelt 60 mio. kr. i kompensation.

Andelen af faste udgifter afhænger af virksomhedernes forventede nedgang i omsætningen:

  • Nedgang 40-60%: Kompensation 25%
  • Nedgang 60-80%: Kompensation 50%
  • Nedgang 80-100%: Kompensation 80%

For de virksomheder, der er lukket efter påbud ved bekendtgørelse, vil disse blive kompenseret med 100% af de faste udgifter i påbudsperioden.

Kompensationen gælder i højest tre måneder fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Kompensationsordningen er fortsat under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget.

Såfremt en virksomheds omsætning bliver større eller mindre end forventningen, sker der en efterregulering af kompensationen. Efter tre måneder periodens udløb, vil Erhvervsstyrelsen foretage kontrol af, hvorvidt omsætningsfaldet svarer til det forventede. Kontrollen vil tage udgangspunkt i momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Sådan søger du om kompensation

Virksomheder skal søge om kompensation på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk.

Virksomheder skal indsende en revisorpåtegnet opgørelse over det forventede omsætningstab i perioden fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020 til Erhvervsstyrelsen med reference til samme periode i 2019, ligesom virksomheder skal sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de foregående tre måneder. Dertil er det et krav, at virksomheder ved en tro- og love-erklæring bekræfter, at de har lidt et omsætningstab.

I den forbindelse kan virksomheder få støtte til 80% af udgifterne til revisorpåtegningen, hvis virksomhedens ansøgning imødekommes.

På nuværende tidspunkt er det ikke fastlagt, hvordan processen foregår, men informationer vil blive tilgængelige på virksomhedsguiden.dk.

print