Den 6. maj 2020 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som ændrer på omfanget af virksomheders mulighed for at få kompensation for faste udgifter.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

 

Den nye bekendtgørelse udspringer af en politisk aftale, som ændrer den hjælpepakke, der tidligere er blevet vedtaget i Folketinget for at hjælpe virksomheder, der er økonomisk ramt af COVID-19.

De udgifter, som anses for at være kompensationsberettigede faste udgifter, er de samme som ved den hidtidige bekendtgørelse, hvormed kompensation gives for f.eks. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (leasingydelser mv.).

Nedenfor følger de væsentligste ændringer, som den nye bekendtgørelse indebærer.

Kompensationsperioden

Hidtil har det været muligt at opnå kompensation for 3 måneder, men denne periode udvides nu op til 4 måneder. Der kan herefter søges kompensation for enten perioden 9. marts 2020 til den 8. juni 2020, eller fra den 9. marts 2020 til den 8. juli 2020.

Ansøgningsfristen for kompensation i begge de nævnte perioder er den 31. august 2020.

Kompensationssatsen

Indtil indførelsen af den nye bekendtgørelse, er der alene blevet ydet kompensation, hvis virksomheden har haft en omsætningsnedgang på minimum 40%. Dette er nu ændret, således en omsætningsnedgang på 35% giver adgang til kompensation.

Kompensationen for faste udgifter udgør herefter følgende:

  • Nedgang 35-60%: Kompensation 25%
  • Nedgang 60-80%: Kompensation 50%
  • Nedgang 80-100%: Kompensation 80%

For de virksomheder, som har fået forbud mod at holde åbent, gives der 100% kompensation for omkostninger til virksomhedens faste udgifter, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i lukkeperioden.

Maksimum for kompensation

Efter den nye bekendtgørelse kan der for 3-måneders perioden (9. marts til 8. juni 2020) højest opnås kompensation på i alt kr. 82,5 mio., mens der for 4-måneders perioden (9. marts til 8. juli 2020) højest kan opnås kompensation for kr. 110 mio.

Uanset disse øvre grænser for kompensation, kan virksomheder som udgangspunkt ikke opnå kompensation over kr. 60 mio., hvis virksomhederne har foretaget aktietilbagekøb, eller har haft kapitalafgang, herunder udbetalt udbytte, i regnskabsår med balancedag i 2020 eller 2021. Virksomhederne har pligt til at dokumentere dette, hvis de ønsker kompensation for over kr. 60 mio.

print