Fra 1. oktober 2020 gælder der nye regler for udarbejdelse af tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.

Af Niels Thestrup, advokat (H), HD, MA, partner.

Huseftersynsordningen

Med huseftersynsordningen kan man som sælger af en ejendom begrænse sit ansvar for skjulte fejl og mangler ved ejendommen over for køber, og man har som køber mulighed for at overtage ejendommen på et oplyst grundlag.

For at være omfattet af huseftersynsordningen skal der bl.a. udarbejdes tilstandsrapport, elinstallationsrapport og tilbud om en ejerskifteforsikring.

Det er ikke obligatorisk at benytte huseftersynsordningen, men det kan være en god ide.

Baggrunden for de nye regler

Baggrunden for de nye regler om huseftersynsordningen er et ønske om at give køber bedre indblik i ejendommens tilstand og et eventuelt behov for renoveringer ved at gøre rapporterne mere enkle og lettere at forstå. Ifølge Sikkerhedsstyrelsen har mange forbrugere været af den opfattelse, at rapporterne var svære at forstå og uoverskuelige.

Den nye huseftersynsordning

Den nye huseftersynsordning medfører ændringer i udarbejdelsen af tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter, samt oprettelsen af en ny digital platform, Husweb, hvor køber kan få ordningen forklaret og tilgå rapporterne.

Hidtil har tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter anvendt K-værdier (K1, K2, K3 osv.) som betegnelse for fejl og skaders karakter og omfang. I de nye rapporter erstattes K-værdierne med farvekoder.

Farvekoderne indikerer, hvorvidt og hvornår en skade bør udbedres samt, hvornår og hvorvidt en renovering af boligen bliver aktuel.

Vedrørende tilstandsrapporten indikerer farvekoderne, hvor alvorlig skaden er, og hvor hurtigt det kan få konsekvenser for bygningen:

  • Rød betyder at skaden er kritisk og allerede har medført eller vil medføre at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.
  • Gul betyder alvorlige skader ved bygningsdelen, som vil medføre at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.
  • Grå betyder mindre alvorlige skader som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.
  • Sort betyder, at der er en mulig skade, som bør undersøges nærmere.

Skadesbegrebet ændres, idet skaderne med den nye huseftersynsordning opgøres for hvert rum i modsætning til før, hvor skaden blev opgjort for hver konstruktion (tag, gulv, vægge osv.).

Vedrørende elinstallationsrapporten indikerer farvekoderne, om en ulovlig elinstallation risikerer at medføre brand og/eller stød:

  • Gul betyder en ulovlig elinstallation, som indebærer risiko for stød.
  • Rød betyder en ulovlig elinstallation, som indebærer risiko for brand.
  • Et forbudssymbol anvendes når elinstallatøren har fundet en ulovlig installation.

Igangværende aftaler

Idet tilstandsrapporter er gyldige i 6 måneder og elinstallationsrapporter er gyldige i et år, kan der forekomme gyldige gamle rapporter frem til udgangen af marts 2021 og udgangen af september 2021.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til den nye huseftersynsordning, er du/I velkomne til at kontakte os.

print