Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. De væsentligste ændringer vedrører reglerne for, hvorledes man optjener og afholder ferie. Som noget nyt er det nu også muligt at få udbetalt 3 uger af sine indefrosne feriepenge.

  1. september 2020 

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

v/ Phillip Mortensen-Lange, advokatfuldmægtig

Den 1. september 2019 startede en overgangsperiode, som varede frem til den 31. august 2020. Perioden indeholdt nye særlige regler, som havde betydning for, hvordan arbejdstagere kunne planlægge ferien i 2020.

En af de mest markante ændringer i den nye ferielov er indførelsen af samtidighedsferie, der går ud på, at ferien kan afholdes umiddelbart efter ferien er optjent.

I overgangsperioden vil den optjente ferie blive indefrosset. Det betyder, at arbejdstagere ikke vil kunne afholde deres optjente ferie i det følgende ferieår. Det er her, at samtidighedsferien kommer ind i billedet.

Sommer 2020 og overgangsperioden til den nye ferielov

Overgangsperioden har medført en forkortet optjeningsperiode i 2019 således, at feriedage alene blev optjent i årets første otte måneder hos arbejdsgiveren. Det svarer til 16,7 feriedage (ca. 3 uger), som på sædvanligvis afholdes i ferieåret efter optjeningsåret, dvs. fra den 1. maj 2020, men blot til den 30. september 2020, som følge af samtidighedsferien, der trådte i kraft den 1. september 2020.

Hvis en arbejdstager ønsker at holde længere end 3 ugers ferie, kan arbejdstageren, efter aftale med sin arbejdsgiver, overføre rest-feriedage fra det ferieår, som sluttede den 30. april 2020. Såfremt arbejdstageren er omfattet af en overenskomst med ret til feriefridage eller en 6. ferieuge, kan arbejdstageren fortsat gøre brug af disse. 

Den ferie, som arbejdstageren har optjent i overgangsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, svarende til 25 feriedage, ligger indefrosset som en opsparing hos den nye fond – Lønmodtagernes Feriemidler. Arbejdstageren har herefter ret til at få udbetalt sin opsparede ferie, når arbejdstageren forlader arbejdsmarkedet, f.eks. for at gå på pension.

Den nye ferielovs ikrafttræden efteråret 2020

Arbejdstagere vil ligeledes have færre feriedage i efteråret 2020. Efter lovens ikrafttræden den 1. september 2020, optjener arbejdstagere 2,08 feriedage pr. måned, som arbejdstagere har ret til at afholde allerede måneden efter. Såfremt en arbejdstager ønsker at afholde efterårsferie i oktober, vil arbejdstageren ikke have tilstrækkelig optjent feriedage til en uge. Arbejdstageren kan dog – efter aftale med sin arbejdsgiver – holde ferie på forskud, eller i stedet bruge en ekstra feriefridag, hvis arbejdstageren er berettiget til dette.

Arbejdstagere bør være opmærksomme på, at arbejdsgivere har ret til at modregne værdien af ferie i arbejdstagerens løn, såfremt arbejdstageren stopper i arbejde, inden ferien er optjent.

Som følge af corona-krisen og som led i regeringens og Folketingets hjælp til den danske økonomi, er det blevet muligt at få 3 af de 5 ugers indefrosne feriepenge udbetalt fra den 1. oktober 2020.

Har du haft lønnet arbejde i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, vil du således kunne få udbetalt svarende til 3 ugers ferie.

For at få feriepengene udbetalt skal du anmode om udbetalingen digitalt via borger.dk. Det forventes, at der går op til to uger fra anmodningen om udbetaling til pengene udbetales til din konto.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til den nye ferielov, er du/I velkomne til at kontakte os.

print