Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. De væsentligste ændringer vedrører reglerne for, hvorledes man optjener og afholder ferie.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

v/ Phillip Mortensen-Lange, advokatfuldmægtig

Den 1. september 2019 startede en overgangsperiode, som varer frem til den 31. august 2020. Perioden indeholder nye særlige regler, som har betydning for, hvordan arbejdstagere kan planlægge ferien i 2020.

En af de mest markante ændringer i den nye ferielov er indførelsen af samtidighedsferie, der går ud på, at ferien kan afholdes umiddelbart efter ferien er optjent.

I overgangsperioden vil den optjente ferie blive indefrosset. Det betyder, at arbejdstagere ikke vil kunne afholde deres optjente ferie i det følgende ferieår.  Det er her, at samtidighedsferien kommer ind i billedet.

Sommeren 2020

Overgangsperioden har medført en forkortet optjeningsperiode i 2019 således, at feriedage alene blev optjent i årets første otte måneder hos arbejdsgiver. Det svarer til 16,7 feriedage (ca. 3 uger), som på sædvanligvis skal afholdes i ferieåret efter optjeningsåret – dvs. fra den 1. maj 2020, men blot til den 30. september 2020, som følge af samtidighedsferien, der træder i kraft den 1. september 2020.

Hvis en arbejdstager ønsker at holde længere ferie end 3 uger, kan arbejdstageren efter aftale med arbejdsgiveren, overføre rest-feriedage fra det ferieår, som slutter den 30. april 2020. Såfremt arbejdstageren er omfattet af en overenskomst med ret til feriefridage eller en 6. ferieuge, kan arbejdstageren fortsat gøre brug af disse.

Den ferie, som arbejdstageren har optjent i overgangsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, svarende til 25 feriedage, bliver til en opsparing hos den nye fond – Lønmodtagernes Feriemidler. Arbejdstageren har ret til at få udbetalt sin opsparede ferie, når arbejdstageren forlader arbejdsmarkedet, f.eks. for at gå på pension.

Efteråret 2020

Arbejdstagere vil ligeledes have færre feriedage i efteråret 2020. Efter lovens ikrafttræden den 1. september 2020, optjener arbejdstagere 2,08 feriedage pr. måned, som arbejdstagere har ret til at afholde allerede måneden efter. Såfremt en arbejdstager ønsker at afholde efterårsferie i oktober, vil arbejdstageren ikke have tilstrækkelig optjent feriedage til en uge. Arbejdstageren kan dog efter aftale med sin arbejdsgiver holde ferie på forskud eller i stedet bruge en ekstra feriefridag, hvis arbejdstageren er berettiget til dette.

Arbejdstagere bør være opmærksomme på, at arbejdsgivere har ret til at modregne værdien af ferie i arbejdstagerens løn, såfremt arbejdstageren stopper i arbejde, inden ferien er optjent.

print