Af Matti Taul Korpela, advokat (L)

Pr. 1. september 2020 træder den nye ferielov officielt i kraft, men den har allerede betydning for, hvordan virksomheder skal agere nu.

Overgangsperioden startede nemlig allerede den 1. januar 2019. Den nye optjeningsperiode kommer til at løbe fra 1. september 2019 og derfor skal virksomhederne allerede nu – og inden ferieårets ophør den 1. maj 2019 – kommunikere ændringerne ud til sine medarbejdere.

Den væsentligste ændring er, at man går fra et relativt komplekst system, hvor man optjener ferie i kalenderåret og forbruger ferie i det efterfølgende ferieår fra 1. maj til 30. april, hvor man nu går over til et samtidighedssystem, hvor man optjener og anvender ferie samtidigt.

Den nye ordning medfører også, at man som arbejdstager har en smule mere fleksibilitet og muligheder for at træffe nogle særskilte aftaler.

Det gør også, at man som arbejdsgiver har flere ting, som man skal forholde sig til i sine ansættelsesaftaler og interne politikker.

 

Optjening af feriepenge

Den nye ferielov går fra et princip om forlods opsparing til et princip om samtidig opsparing.

Det medfører, at der kommer en overgangsperiode, hvor medarbejderen opsparer ”dobbelt ferie”. Der er derfor vedtaget nogle overgangsregler, jf. nedenfor.

Samtidig giver det nogle nye problematikker, hvis en medarbejder fratræder, og hvor medarbejderen har anvendt mere ferie end den pågældende har optjent. Det er reguleret i den nye lov, der giver virksomhederne nogle nye forpligtelser og rettigheder i forbindelse med medarbejderedens fratræden.

 

Afholdelse af ferie

Ferien skal fremover afholdes i perioden 1. september til 31. december i det efterfølgende år.

Ferieafholdelsesperioden forlænges derfor til 16 måneder.

 

Forskudsferie

Nyt i loven er den såkaldte forskudsferie. Arbejdsgiverne skal forholde sig til, om man vil give sine medarbejdere mulighed for forskudsferie, som medfører, at man efter særskilt aftale kan afholde ferie, som endnu ikke er optjent.

Hvis medarbejderen efterfølgende fratræder, før den afholdte ferie er optjent, modtager virksomheden ikke modregningsadgang.

 

Overgangsordning

Overgangsordningen startede den 1. januar 2019. Overgangen til den nye ordning medfører, at medarbejderne reelt optjener dobbelt ferie i perioden. Medarbejderne skal naturligvis ikke afholde 16 ugers ferie som følge heraf, hvorfor den overskydende ferie indefryses til medarbejderne går på pension m.v.

Virksomheden kan vælge at lade optjent ferie indbetale til en feriefond, der herefter vil foretage administrationen heraf.

Dette er en afvejning af administration contra likviditet (og samlede omkostninger), og det er vigtigt, at der tages beslutning herom i virksomheden.

 

Hvad betyder det konkret for virksomheden

Alle virksomheder bør allerede nu og senest 21.  maj 2019 korrigere sine medarbejderes ansættelsesaftaler, således at de stemmer overens med den nye ferielov. I samme anledning bør man tage stilling til, om der er nogle af de valgfrie dele af ferieloven, som man ønsker at tilbyde til sine medarbejdere, herunder muligheden for forskudsferie.

 

Vi står naturligvis til rådighed med henblik på konkret rådgivning af, hvorledes I skal forholde jer til den nye ferielov i jeres virksomhed.

print