Ved opstart af ny virksomhed er der som regel et stort behov for at skaffe ekstern finansiering. Der er dog flere muligheder, og det er vigtigt at overveje, hvilke der matcher bedst med din virksomhed.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Der vil oftest være et gennemgående behov for finansiering, når man starter en ny virksomhed, og i den forbindelse er det yderst relevant at overveje fordele og ulemper ved forskellige finansieringsmuligheder. Muligheden for at skaffe finansiering til sin virksomhed, vil i begyndelsen typisk være begrænset, og man vil ofte være nødsaget til at forsøge at skaffe finansiering hos sine bekendte eller igennem visse offentlige tilskudsordninger. Efterhånden som ens virksomhed vækster, vil der dog åbne sig nye muligheder for finansiering. De mest almindelige finansieringsmuligheder for nye virksomheder, vil blive gennemgået herunder.

Venner og familie

Det ses tit, at en ny virksomhed kan hente finansiering fra stifternes personlige netværk. Finansieringen vil typisk være i form af et simpelt lån, hvor der udformes et gældsbrev. Det er dog også muligt at finansieringen sker ved en kapitalforhøjelse (investering i virksomheden). Selvom det er ens bekendte der yder finansieringen, vil det oftest være fornuftigt at få aftalt og nedskrevet vilkårene for den valgte finansiering, således, at konflikter så vidt muligt undgås senere hen.

På den ene side er det en fordel, at det er mennesker der kender jer godt, og ofte vil være tilbøjelige til at acceptere gunstige vilkår for virksomheden. På den anden side er det en ulempe, at der ved konflikter kan opstå splid i ens personlige netværk. Derudover får man ikke de samme gode råd og den feedback, som man typisk opnår ved professionelle investorer.

Finansiering fra ens venner og familie, vil for helt nye virksomheder, der stadig er i idéfasen ofte

være den eneste mulighed for finansiering, og vil derfor ofte være nødvendig, hvis nye virksomheder skal opnå finansiering.

Offentlige tilskudsordninger

I det tilfælde hvor man enten vælger ikke at skaffe finansieringen fra sit personlige netværk, eller simpelthen ikke har muligheden, vil den første mulighed for at skaffe finansiering normalt komme fra offentlige tilskud. Den finansiering der opnås ved tilskuddene, kan ofte muliggøre at en startup kan bevise at dens forretningsmodel er rentabel (proof of concept) og kan dermed udgøre et springbræt til at opnå bedre finansiering fra private investorer og kapitalfonde.

Der findes flere forskellige tilskudsordninger til startsups, hvor den største er Innovationsfonden. Tilskuddene kommer uden tunge økonomiske forpligtelser og det virker tillidsskabende overfor private investorer at virksomheden har modtaget offentlige tilskud. Der er dog typisk en lang række krav, der skal opfyldes for at opnå tilskuddet, og ansøgningsproceduren kan være indviklet og langsommelig.

Private investorer (business angels)

Det kan være utrolig værdifuldt at få en såkaldt business angel til at investere i sin startup virksomhed. En business angel er en privat investor der selv har erfaring fra tidligere investeringer i startups eller har haft ledende stillinger i erhvervslivet. Det medfører, at de udover selve finansieringen, tilfører erfaring, netværk, rådgivning osv. Typisk vil business angels deltage i de tidlige faser af virksomheden, hvor kapitalbehovet ikke er for stort, og vil igennem processen yde rådgivning og sparring til virksomheden. Kompetencerne og den store erfaring medfører dog også at business angels typisk vil stille løbende betingelser og mål for virksomheden. Desuden vil de have forventninger om at opnå et tilfredsstillende afkast, og vil derfor have fokus på at virksomheden skal vækste maksimalt.

Venture- og kapitalfonde

For visse nye virksomheder, der har et stort potentiale, kan finansiering hos kapitalfonde være den rigtige løsning. Kapitalfonde forventer dog generelt et højere afkast end de fleste andre finansieringskilder, og det skal derfor overvejes grundigt før man søger finansiering hos dem. En kapitalfond vil typisk søge at vækste virksomheden maksimalt, og lave et exitsalg inden for en tidshorisont på 3 til 7 år. Formålet for fonden vil derfor ikke være at skabe et fornuftigt resultat for investorerne med henblik på at få udloddet et overskud. I stedet vil målet være at forøge den samlede værdi af virksomheden således, at et exitsalg kan foretages med overskud. Det følger heraf, at fonden normalt vil kræve bestemmende indflydelse og aktivt vil være med i beslutningsprocessen. Fonden vil have en stor organisation og netværk der kan komme din virksomhed til gode, og det kan derfor være den rigtige finansieringskilde. Det kræver dog, at man er klar til at gå på kompromis i beslutningsprocessen, og er villig til at afgive bestemmende indflydelse til fonden.

Bankfinansiering

Det ses normalt ikke, at banker yder finansiering til virksomheder i de tidlige faser. Risikoen er højere end ved bankens gennemsnitlige kunder, og compliance opgaver osv. gør det betydeligt sværere for virksomheder at få en nemkonto, et visa kort, osv. Banken vil oftest tillige kræve, at der stilles sikkerhed for et eventuelt lån i form af pant, garanti eller kaution. Det vil derfor typisk være mest hensigtsmæssigt, for en startup at benytte banken til finansiering af specifikke aktiver, da banken dermed kan få sikkerhed i aktivet, og typisk er mere tilbøjelig til at bevillige lånet.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print