EU-kommissionen har vedtaget 2023-fusionsforenklingspakken, som netop er trådt i kraft pr. 1. september 2023. Fusionsforenklingspakken søger at strømline fusionskontrolprocedurerne.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Baggrund

Det følger af EU-fusionsforordning artikel 1, at EU-kommissionen har pligt til at vurdere fusioner og overtagelser af virksomheder, med henblik på at hindre fusioner, der vil hæmme den effektive konkurrence inden for EØS.

Fusionsforenklingspakken omfatter en revideret fusionsgennemførelsesforordning, en meddelelse om en forenklet procedure, samt meddelelse om fremsendelse af dokumenter, og tager sigte på at forenkle og strømline både den forenklede og den normale fusionskontrolprocedure.

Væsentlige ændringer

EU-Kommissionens nye meddelelse om forenklet behandling af bestemte fusioner udvider anvendelsesområdet for fusioner, der kan anmeldes efter reglerne om forenklet behandling. Det drejer sig om sager, hvor følgende gør sig gældende:

  • Fusionsparternes individuelle eller samlede markedsandel i forudgående omsætningsled er lavere end 30 %, og deres samlede købsandel er på mindre end 30 %.
  • Fusionsparternes individuelle eller samlede markedsandel i forudgående og efterfølgende omsætningsled er lavere end 50 %, markedskoncentrationsindekset (“HHI delta”) er mindre end 150, og den virksomhed, der har den mindste markedsandel, er den samme på markedet i det forudgående og i det efterfølgende omsætningsled.

Meddelelsen giver derudover Kommissionen beføjelse til at behandle visse sager, selvom de falder udenfor standardkategorierne, såfremt:

  • Der er horisontale overlapninger, hvor fusionsparternes samlede markedsandel er på 20-25 %.
  • Der er vertikale forbindelser, hvor fusionsparternes individuelle eller samlede markedsandel i forudgående og efterfølgende omsætningsled er på 30-35 %.
  • Der er vertikale forbindelser, hvor fusionsparternes individuelle eller samlede markedsandel ikke overstiger 50 % på ét marked og 10 % på det andet vertikalt forbundne marked.
  • Der er tale om joint venture-selskaber med en omsætning og aktiver på mellem 100 mio. EUR og 150 mio. EUR i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”).

Derudover indføres der en ny anmeldelsesformular for forenklede sager bestående af en række multiple choice-spørgsmål, tabeller og spørgsmål. Samtidig reduceres og præciseres oplysningskravene i anmeldelsesformularen for ikke-forenklede sager.

I meddelelsen udpeges endvidere fusioner der kan anmelde fusionen direkte uden forudgående kontakt til EU-Kommissionen.

 

Har i spørgsmål til de nye regler, er i velkomne til at kontakte os.

print