Regeringen og arbejdsmarkedets parter er nu nået til enighed om vilkårene for en begyndende udfasning af lønkompensationsordningen, som skal udfases langsomt frem til og med den 29. august 2020. Herefter ophører lønkompensationsordningen.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Aftalen om en midlertidig lønkompensationsordning har hjulpet med at redde flere end 200.000 danske arbejdspladser i virksomheder, som har været økonomisk ramt under covid-19-krisen.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 5. juni 2020 nået til enighed om gradvist at udfase lønkompensationsordningen. Der vil stadig være nogle virksomheder, som under genåbningen er økonomisk påvirket af den midlertidige nedlukning af Danmark.

Med aftalen forlænges lønkompensationsordningen fra den 8. juli 2020 til og med den 29. august 2020, hvor der i perioden stilles yderligere krav om bl.a. afvikling af den tilbageværende ferie. De øvrige krav til lønkompensationsordningen fastholdes uændret.

Den forlængede periode kommer til at betyde, at lønkompensationsordningen vil ske over industriferien. I den forbindelse vil det være et krav for de medarbejdere, der er omfattet af lønkompensationsordningen, at de skal afholde tre ugers ferie, hvor de ikke kan opnå lønkompensation dog under forudsætning af, at medarbejderne har optjent ferie efter ferielovens bestemmelser. Virksomhederne kan samtidig ikke modtage lønkompensation for den periode, medarbejderne afholder ferie.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at efter udløbet af den forlængede periode, vil lønkompensationsordningen ophøre endeligt. Dog gælder der for de virksomheder, som ved bekendtgørelse har haft forbud mod at holde åbent i perioden, at ordningen ophører, når forbuddet mod at holde åbent ophæves.

Det forventes, at der vil komme yderligere initiativer med henblik på, at virksomheder og arbejdspladser hjælpes bedst muligt gennem krisen den kommende tid.

Såfremt en virksomhed ønsker at være omfattet af den nye aftale, og dermed modtage lønkompensation i den forlængede periode, skal virksomheden genansøge om lønkompensation for den nye periode til Erhvervsstyrelsen. Ansøgningen sker via virksomhedsguiden.dk.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til ændringerne i lønkompensationsordningen er du/I velkomne til at kontakte os.

print