Det fremgår af regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark – Det politiske grundlag for Danmarks regering” at den ellers planlagt lagerbeskatning af ejendomme droppes.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Af et lovudkast, der blev sendt i høring 1. juli sidste år, fremgik det, at man som en del af finansieringen til den såkaldt ”Arne-pension” ville indføre lagerbeskatning af investeringsejendomme. Lovforslaget blev fremsat den 5. oktober 2022, hvoraf det fremgik, at lagerbeskatningen skulle træde i kraft 1. januar 2023. Lovforslaget bortfaldt imidlertid, idet der samme dag blev udskrevet Folketingsvalg.

Den nye regering har valgt helt at droppe den ellers planlagt indførelse af lagerbeskatning. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen ”Annullere den planlagte skatteforhøjelse på løbende beskatning af selskabers ejendomsavancer (lagerbeskatning). Regeringen annullerer dermed en skattestramning for ca. 1 mia. kr. årligt.”

Således vil selskaber alene blive beskattet, ved realisering af en gevinst ved salg af ejendom. Selskaber kan undgå ejendomsavancebeskatning ved at placere ejendommen i et datterselskab og i stedet sælge datterselskabet, da gevinster på datterselskabsaktier er skattefrie.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print