Lovforslag med bred opbakning vil genåbne for låneordningen vedrørende moms- og lønsumsafgift, forlænge fristen for tilbagebetaling af lån omfattet af låneordningen, samt forlænge perioden for forhøjet loft på skattekonto.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Skatteminister, Morten Bødskov, fremsatte 4. november 2020 et lovforslag (LFF 2020-11-04 nr. 75 (LFF 2020 75)), som indebærer tiltag, der skal hjælpe den danske økonomi videre gennem Corona-krisen. Lovforslaget har bred opbakning i Folketinget og Regeringen.

Covid-19 påvirker fortsat økonomien, og der er stadig behov at hjælpe erhvervslivet bedst muligt gennem Corona-krisen.

Hjælpepakker har allerede været med til at holde økonomien på rette spor. Heriblandt blev der etableret en låneordning i medfør af hvilken, det har været muligt for små og mellemstore virksomheder efter ansøgning at kunne få udbetalt et beløb, svarende til allerede indbetalt moms og lønsumsafgift som et rentefrit lån.

Låneordningen var åben for ansøgninger i perioden 5. maj 2020 til 15. juni 2020.

Med lovforslaget ønskes, at der igen åbnes op for ansøgninger til låneordningen, således at virksomheder, der ikke søgte i første omgang, nu får mulighed for at optage et rentefrit lån omfattet af låneordningen, og dermed styrke likviditeten.

Det foreslås, at låneordningen vedrørende moms og lønsumsafgift genåbnes for ansøgninger i perioden fra og med den 17. november 2020 til og med den 18. december 2020.

Derudover foreslås det, at tilbagebetalingstidspunktet for alle lån omfattet af låneordningen udskydes til 1. november 2021 i stedet for 1. april 2021.

Som konsekvens af udskydelsen af tilbagebetalingsfristen, foreslås det tillige, at perioden, hvor beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen er forhøjet til maksimalt at kunne udgøre 100 mia. kr., ligeledes forlænges frem til og med 1. november 2021 i stedet for 1. april 2021.

Med lovforslaget bliver det dermed muligt igen at ansøge om et rentefrit lån omfattet af låneordningen.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du/I meget velkomne til at kontakte os.

print