15. marts 2023 har erhvervsudvalget fremsat et lovforslag om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder og lov om kreditaftaler mm. for at gennemføre en række ændringer af reguleringen vedrørende forbrugslånsvirksomheder, der anvender såkaldte ”Køb nu – betal senere-lån”

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Lovforslagets formål

Lovforslaget har som hovedformål at øge forbrugerbeskyttelsen på området for de såkaldte ”køb nu – betal senere-lån”. Kreditter, der ydes rentefrit og uden andre omkostninger, er nemlig for nuværende undtaget kravene i såvel lov om forbrugslånsvirksomheder og lov om kreditaftaler. Dette betyder, at virksomheder kan tilbyde kreditter uden at vurdere forbrugerens kreditværdighed, og at kreditterne ikke er underlagt de forbrugerbeskyttende regler, der findes i lov om forbrugslånsvirksomheder, herunder f.eks. det omkostningsloft loven indeholder. Loven søges ændret fordi lån, der ydes rente og gebyrfrit, stadig kan påføre forbruger uforudsete omkostninger ved misligholdelse af afdragsaftalen. Forbrugeren kan nemlig stadig blive pålagt rykkergebyrer og renter, og dette kan føre til, at de ender med en gæld, som de ikke kan tilbagebetale.

Anvendelsesområdet for lov om forbrugslånsvirksomhed og kreditaftaleloven

Lovforslaget, hvis det bliver vedtaget, vil medføre at en række situationer fremover vil være omfattet af såvel lov om forbrugslånsvirksomhed som lov om kreditaftaler. Disse stiller krav om, f.eks. omkostningsloft, kreditværdighedsvurdering af forbrugeren og indhentelse af tilladelse fra finanstilsynet. Følgende situation vil blive omfattet af lov om forbrugslånsvirksomhed og lov om kreditaftaler ved vedtagelse:

  • Hvor en forbruger i forbindelse med køb indgår en rente- og omkostningsfri kreditaftale, der udbydes af en tredjepart.
  • Hvor den erhvervsdrivende sælger, der indgår en rente- og omkostningsfri kreditaftale med forbrugeren, accepterer henstand med betaling udover 90 dage fra leveringstidspunktet.

Fra så vel lov om kreditaftaler, som lov om forbrugslånsvirksomhed vil der forsat være nogle undtagelser, det gælder særligt følgende situationer:

  • Hvor den erhvervsdrivende sælger, rente- og omkostningsfrit, accepterer en henstand fra en forbruger på mindre end 90 dage fra leveringstidspunktet. Denne undtagelse tager primært sigte på at undtage situationen, hvor en erhvervsdrivende, uden indblanding fra en tredjepart, giver forbrugeren lov til at betale på et senere tidspunkt.
  • Undtaget fra lovforslaget er endvidere situationer, hvor købet betales med et betalingskort med udskudt betaling, hvor det samlede beløb debiteres på kortindehaverens konto på et senere tidspunkt uden, at der betales renter og eller andre omkostninger i forbindelse med kreditten.

Den foreslåede ændring medfører således, at udbyderen af den rente og omkostningsfrie kredit fremover er forpligtet til at overholde reglerne i lov om forbrugslånsvirksomheder og lov om kreditaftaler. Virksomheden, der yder kreditten, skal derfor ikke blot have en tilladelse fra Finanstilsynet til at udøve forbrugslånsvirksomhed, men også foretage kreditværdighedsvurderinger og overholde kreditaftalens regler om loyal oplysningspligt, fortrydelsesret mm.

Lovforslaget, hvis det vedtages, forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print