Den 1. februar 2020 trådte en ny bekendtgørelse om lån mv. til moderselskaber i kraft. Bekendtgørelsen er med til at sikre, at der efter Brexit fortsat kan ydes økonomisk støtte fra danske datterselskaber til moderselskaber med hjemsted i Storbritannien.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

v/ Phillip Mortensen-Lange, advokatfuldmægtig

En ny bekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. februar 2020, sikrer mod de konsekvenser, der kan ramme moderselskaber som følge af Brexit.

Det har hidtil været tilladt for danske datterselskaber at yde lån eller stille sikkerhed for et udenlandsk moderselskab, når moderselskabet har haft hjemsted i et af de lande, som er oplistet i selskabslovens § 211.

Blandt de oplistede lande er alle EU-landene, men efter Brexit, er Storbritannien ikke længere omfattet, og bekendtgørelsen reviderer derfor selskabslovens § 211, så der fortsat kan ydes økonomisk støtte til moderselskaber med hjemsted i Storbritannien.

Foruden sikringen af moderselskaber i Storbritannien er nu også Chile og Israel på listen over de lande, som er omfattet af selskabsloven § 211, mens Hong Kong er blevet fjernet fra listen. Baggrunden for udeladelse af Hong Kong sker på baggrund af OECD’s Country Risk Classification. Hvis der er ydet finansiel støtte til moderselskaber med hjemsted Hong Kong inden bekendtgørelsen trådte i kraft, vil de kunne opretholdes uden ændring i vilkårene for støtten.

Bekendtgørelsen omfatter udenlandske moderselskaber med begrænset hæftelse, det vil sige aktieselskaber, partnerselskaber, anpartsselskaber eller tilsvarende selskabsformer efter udenlandsk selskabsret.

Virkningen af bekendtgørelsen er, at Storbritanniens udtrædelse af EU ikke får negative konsekvenser for danske datterselskaber med moderselskaber i Storbritannien og dermed anvendelsen af selskabslovens § 211. Det betyder, at retstilstanden for finansiel støtte fra datterselskaber til moderselskaber i Storbritannien er uændret efter Brexit.

Er du i tvivl om, hvordan den nye bekendtgørelse kan få betydning for din virksomhed, eller har du generelle spørgsmål til selskabsret og finansiering, er du meget velkommen til at kontakte os.

print