Forberedelserne til åbningen af den nye fælles europæisk patentdomstol (”UPC”) er pr. 1. marts 2023 begyndt, idet den officielle åbning af domstolen forventes at blive den 1. juni 2023.  

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Åbningen af en fælles europæisk patentdomstol for håndhævelsen af enhedspatentet har været udsat adskillelige gange siden aftalen om en fælles patentdomstol blev indgået af EU-medlemsstater tilbage i 2013 (2013/C 175/01), men blev for alvor en realitet ved ikrafttrædelsen af protokollen om UPCs provisional application phase (”PAP”) den 19. januar 2022.

Efter seneste udmelding vil det fra 1. juni 2023 være muligt for personer og virksomheder at ansøge om en enkelt EU-patent (”enhedspatent”), som efter dets udstedelse, kan håndhæves ved én enkelt retssag, der anlægges hos UPC.

Samtidig betyder åbningen af UPC, at nationale domstole i flere sammenhænge fritages for behandlingen af patentkrænkelsessager, idet retssagsbehandlingen centraliseres.

Idéen om et fælles europæisk patent er ikke fremmed, idet der i dag kan ansøges om et europæisk patent hos Den Europæiske Patentorganisation (EPO), som gælder i alle lande, der er medlem af Den Europæiske Patentkonvention (EPK). Til forskel herfor, har enhedspatentet ensartet retsvirkning i de lande, der har tilsluttet sig UPC. Den primære forskel på patenterne er således om de skal håndhæves ved nationale domstole eller ved UPC.

Formålet ved indførelsen af UPC og det nye patentsystem er, at håndhævelsesmulighederne effektiviseres, samt at det skal være lettere for den enkelte patenthaver at håndhæve sine rettigheder.

EPO påbegyndte den 1. januar 2023 overgangsforanstaltninger i relation til enhedspatentet. Det er således allerede nu muligt at indgive en anmodning om enhedspatent til EPO, men med vilkår om udsættelse af udstedelsen indtil UPCs officielle åbning.

Ligesom EPO fortsat vil administrere europæiske patenter, vil administrationen af enhedspatenter tillige blive varetaget af EPO.

Det forventes at samtlige europæiske medlemsstater, med undtagelse af Spanien, Polen og Kroatien, vil omfattes af den nye UPC-ordning. Der er dog flere lande der endnu ikke har ratificeret aftalen, men alene underskrevet den.

Det betyder, at et enhedspatent, hvis den blev udstedt i dag, kun vil have virkning i landene: Østrig, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Portugal, Slovenien samt Sverige.

Til forskel herfor er der i dag 39 medlemslande af EPK, hvorfor udstedelse af et europæisk patent vil have langt større rækkevidde end et enhedspatent.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til det nye patentsystem og domstol, er du/I velkomne til at kontakte os.

print