Som følge af ”anden-bølge” af Corona-virus, har Regeringen på ny indført skærpet restriktioner, hvilket har betydet, at Folketinget har aftalt nye hjælpepakker. Et flertal i Folketinget står bag en aftale, som skal kompensere de virksomheder, der har lidt indtægtstab, som følge af de skærpede restriktioner.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

v/Phillip Mortensen-Lange, advokatfuldmægtig

Overblik over hjælp til dansk erhvervsliv

Nedenfor fremgår et overblik over de nye vedtagne kompensations- og garantiordninger, som knytter sig til én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner.

  • Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsninger i åbningstiden
  • Forsamlingsforbud for private arrangementer og arrangementer med offentlig adgang
  • Grænserestriktioner
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Det bemærkes endvidere, at der i vid udstrækning gælder tilsvarende kompensationsordninger for aktører og institutioner på kulturområdet.

Kompensation for faste omkostninger udvides

Først og fremmest medfører aftalen, at alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med 31. januar 2021.

Derudover udvides kompensationsordningen for faste udgifter, således at adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver 30% fremfor de hidtidige 35%. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90%.

Tvangslukkede virksomheder

Tvangslukkede virksomheder får mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis den pågældende virksomhed ikke har omsætning.

Virksomheder berørt af forsamlingsforbuddet

De virksomheder, som har eller får forbud mod at gennemføre aktiviteter på baggrund af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til de eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. samt faste omkostninger på samme vilkår som de tvangslukkede virksomheder.

Herudover får virksomheder, som har en tilstrækkelig stor omsætningsnedgang grundet det nye forsamlingsforbud, samt forbuddet mod at servere alkohol efter kl. 22.00, ligeledes adgang til de eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. samt faste omkostninger.

Dernæst åbnes der op for at, de virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med minimum 10 deltagende, kan få kompensation. Herunder kan både leverandører af lys, lyd og taxaer være omfattet.

Såfremt du eller din virksomhed har spørgsmål til ovenstående, eller har brug for bistand i den forbindelse, er du/I meget velkomne til at kontakte os.

print