Tirsdag den 17. november 2020 har regeringen offentliggjort to nye bekendtgørelser vedrørende midlertidig kompensation for faste omkostninger til virksomheder ramt af COVID-19-relaterede restriktioner. Kompensationen kan søges til dækning af udgifter, som virksomheder har haft i løbet af sommeren og efteråret.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

De to bekendtgørelser omhandler henholdsvis kompensation for alle faste omkostninger og kompensation for stedbundne faste omkostninger. Kompensation for faste stedbundne omkostninger omfatter udelukkende omkostninger relateret til virksomhedens ejendom. Der kan således søges kompensation for husleje, renter og bidrag til lån, forbrugsudgifter til el, vand og varme, samt ejendomsforsikring og skatter.

Hvilke virksomheder kan søge?

Hvilke virksomheder, der kan søge kompensation, er fælles for begge bekendtgørelser. Følgende virksomheder kan søge kompensation:

  • Virksomheder, der er omfattet af forbud mod at holde åbent.
  • Virksomheder, der er omfattet af forbud mod at holde åbent i et bestemt tidsrum.
  • Virksomheder, der oplever omsætningsnedgang i relation til udskudte eller aflyste arrangementer i forbindelse med forsamlingsforbuddet på maksimalt 500 personer.
  • Virksomheder, der er leverandører til private arrangementer uden for private hjem, der er aflyst som følge af forsamlingsforbuddet på maksimalt 50 personer.
  • Virksomheder, der oplever omsætningsnedgang som følge af grænselukningen.
  • Virksomheder, der oplever omsætningsnedgang som følge af ændringer i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2021. Fristen for at indberette den faktiske omsætningsnedgang, og de faktiske omkostninger i kompensationsperioden er den 8. april 2021.

Det bemærkes, at det kan være nødvendigt med en revisorerklæring fra en godkendt revisor i forbindelse med ansøgningen.

Kompensationens størrelse

Virksomheder kan udelukkende søge om kompensation efter én af bekendtgørelserne.

Efter bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger ydes der kompensation for alle faste omkostninger, en virksomhed har afholdt i Danmark i kompensationsperioden, jf. bekendtgørelsens § 24, stk. 1. Virksomheder kompenseres efter den procentvise nedgang i omsætning.

Virksomheder, der er omfattet af forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100% af virksomhedens faste omkostninger i det tidsrum, forbuddet er gældende, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne periode.

Efter bekendtgørelse om kompensation for stedbundne faste omkostninger kan der søges kompensation for 50% af omkostningerne, dog maksimalt 50.000 kr. pr. måned pr. virksomhed.

Kompensationsperioden for alle faste udgifter løber fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. oktober 2020. Dog løber kompensationsperioden kun til den 31. august 2020 for virksomheder, der har oplevet omsætningsnedgang som følge af grænselukningen og ændringer i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Kompensationsperioden for faste stedbundne omkostninger gives kun for perioden fra og med den 19. august til og med den 31. oktober 2020.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du/I meget velkomne til at kontakte os.

print