Nye regler om fastsættelsen af grundværdien for erhvervsejendomme trådte i kraft pr. 1. marts 2021. Disse kan betyde, at det kan blive dyrere for erhvervsejere at eje en erhvervsejendom.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Fastsættelse af grundværdien og ejendomsværdien for erhvervsejendommen afskaffes med de nye regler, der trådte i kraft 1. marts 2021. Nu vil både grundskylden og dækningsafgiften fastsættes på baggrund af grundværdien, hvilket kan betyde, at erhvervsejendomme vurderes lavere ved salg, da det bliver dyrere for erhvervsejendomsejere at eje ejendommen.

Forligskredsen aftalte i maj 2020, at parterne skulle præsenteres for et oplæg til nye vurderingsmodeller for erhvervsejendomme, hvis formål var at sikre et enkelt beskatningsgrundlag og ligeledes gøre ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme mere gennemskuelige. Selvom de nye regler trådte i kraft den 1. marts, bliver disse først implementeret, når de nye offentlige vurderinger af private ejendomme er på plads, hvilket forventes i 2024.

Ingen ansættelse af ejendomsværdi

Der vil ikke længere fastsættes en ejendomsværdi for erhvervsejendomme, men kun en grundværdi. En grundværdi skal efter loven forstås som en ubebygget grund under forudsætning, at denne vil blive anvendt i bedste økonomiske henseende. Grundværdien vil fremover fastsættes på baggrund af en alternativomkostningsmodel, der indebærer, at værdien fastsættes med udgangspunkt i grundværdien for en gennemsnitlig ejerbolig i samme geografiske område, hvori grunden ligger. Grundværdien vil derefter blive fastsat til det halve af grundværdien pr. kvadratmeter for en gennemsnitlig ejerbolig i det geografiske område.

Dækningsafgift af grundværdien og ikke af forskelsværdien

Der skal fremover svares dækningsafgift af grundværdien i stedet for forskelsværdien, hvilket betyder, at det ikke længere er nødvendigt at opgøre ejendomsværdien for erhvervsejendommen for at opkræve ejendomsskatter. En dækningsafgift kan beskrives som en særskat på erhvervsejendom som skal dække kommunens udgifter, som denne påføres som følge af ejendommen. Da ejendomsværdien nu bortfalder, bliver dækningsafgiften således en ekstra grundskyld. Dette skyldes, at hvis man ikke længere har ejendomsværdierne for de dækningsafgiftspligtige ejendomme, vil det ikke længere være muligt at beregne forskelsværdien, som hidtil har ligget til grund for opkrævningen af dækningsaften.

Udregning

I praksis vil det betyde, at hvis en erhvervsejendom har et grundareal på 10.000 kvadratmeter og gennemsnitsprisen for en parcelhusgrund i området på 1.000 kvadratmeter er 1,5 millioner kroner, så vil grundværdien blive fastsat til 7,5 millioner kroner. (10.000 m2 * 1.000 m2 * 1,5 mio. kr. = 15 mio. kr. / 2 = 7,5 mio. kr.)

Er ejendommen tidligere vurderet til f.eks. 10 mio. kr. i ejendomsværdi, er der en forskelsværdi på 2,5 mio. kr. Efter de nye regler vil grundskylden og dækningsafgiften, som ovennævnt, beregnes på baggrund af grundværdien. Dette betyder, at der vil være højere udgifter til grundskyld og dækningsafgift af ejendommen – og denne stigning betyder, at erhvervsejendomme kunne gå hen og få en lavere værdivurdering, når denne skal sælges, fordi ejendommen bliver dyrere at eje.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til den nye praksis, er du/I velkomne til at kontakte os.

print