Skatterådet har efter ansøgning fra Skattestyrelsen meddelt styrelsen tilladelse til at indhente oplysninger om digitale pengeoverførsler. Derfor får Skattestyrelsen nu adgang til oplysninger om pengeoverførelser foretaget via digitale betalingstjenester fra 2022.

 Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Skattestyrelsen har tidligere fået adgang til at indhente oplysninger om digitale pengeoverførsler. Dette har givet anledning til, at Skattestyrelsen har foretaget en kontrol af digitale pengeoverførsler, særligt med fokus på kontrol af erhvervsmæssige og systematiske pengeoverførsler for at undersøge, om borgere eller virksomheder forsøger at skjule indtjeninger fra Skattestyrelsen. Dermed kan det forventes, at den nye tilladelse vil give anledning til en række kontrolsager for overførsler foretaget i 2022.

Når Skattestyrelsen igangsætter en kontrolsag mod en virksomhed, indledes denne oftest med, at Skattestyrelsen anmoder om supplerende informationer samt materiale på baggrund af det oplysninger, som Skattestyrelsen allerede har fået adgang til fra de digitale betalingstjenester. Som regel oplyses det ikke, hvilke oplysninger Skattestyrelsen allerede har fået adgang til. I denne forbindelse er det relevant at afklare hvilke oplysninger, du/I har pligt til at give Skatteforvaltningen, og hvilke oplysninger du/I ikke er pligtige til at give. Tillige er det relevant at afklare, om det kan sanktioneres, såfremt oplysningspligten ikke efterleves.

Udfaldet af sagerne vil afhænge af overførslernes størrelse samt omgang, og det kan forventes at nogle af sagerne vil blive til straffesager, som kan sanktioneres.

 

Har du eller din virksomhed spørgsmål hertil, er du/I velkomne til at kontakte os.

print