Erhvervsminister Rasmus Jarlov fremsatte den 28. februar lovforslag L190 om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. En vedtagelse af lovforslaget vil indebære, at iværksætterselskaber afskaffes som selskabsform samt at kravet til anpartsselskabers selskabskapital nedsættes.

Af Matti Taul Korpela, advokat (L) 

Forslaget vil – som det er fremsat – betyde, at der ikke fremadrettet kan oprettes flere iværksætterselskaber. Vedtages dette, vil det således ikke længere være muligt at stifte virksomhed med en selskabskapital på ned til 1 kr.

Af lovforslaget fremgår ligeledes, at eksisterende iværksætterselskaber kommer til at få en overgangsperiode på 2 år – fra lovens ikrafttrædelse – hvor der kan ske omregistrering til anpartsselskaber. Såfremt dette ikke gøres, vil lovforslaget bemyndige Erhvervsstyrelsen til at tvangsopløse de iværksætterselskaber, der ikke har ladet sig omregistrere inden udløbet af 2-årsfristen.

I samme ombæring indeholder lovforslaget et forslag om at sænke minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Ifølge lovforslaget er baggrunden herfor, at man ønsker at skabe gode rammevilkår for iværksættere i Danmark, uden den forhøjede risiko for svig og opbygning af gæld til det offentlige, som iværksætterselskaberne angiveligt har medført.

For at begrænse risikoen for spekulation af hamstring af iværksætterselskaber til brug for svigagtige formål inden muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber forsvinder, er lovforslaget først sendt til ekstern høring.

Erhvervsministeren skriver i sin fremsættelsestale, at han foreslår 1. behandling sker inden høringssvarene og den kommenterede høringsoversigt oversendes til Folketinget.

Lovforslaget skal dog først igennem Folketingets almindelige behandling, og har således planlagt 1. behandling af dette til 12. marts 2019.

Har du spørgsmål til ovenstående, eller går du allerede med overvejelser om at omregistrere dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, er du meget velkommen til at kontakte os.

print