Et nyt lovforslag fra regeringen kan medføre, at bo- og gaveafgiften forhøjes ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Samtidig vil regeringen indføre en ny henstandsordning, som skal øge retssikkerheden på området.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Reglerne om bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder blev senest ændret i 2017 af den daværende regering. Her blev bo- og gaveafgiften ved generationsskifte lempet. Den 20. november 2019 har regeringen fremsat et nyt lovforslag om forhøjelse af afgiftssatsen.

Efter de nuværende regler er bo- og gaveafgiften 6% (2019) ved generationsskifte i erhvervsvirksomheder (5% i 2020).

Såfremt lovforslaget bliver vedtaget, vil afgiftssatsen stige til 15% – samme sats som før lovændringen i 2017. Det betyder, at hvis et generationsskifte sker ved en gavedisposition, skal der betales 15% i afgift af gavens værdi, såfremt lovforslaget bliver vedtaget.

Hvis det nye lovforslag vedtages, skal det have virkning for gaver, som er ydet den 1. januar 2020 eller herefter og for udlodninger fra boer, hvor arvelader er afgået ved døden den 1. januar 2020 eller herefter.

Vedtagelse af lovforslaget vil medføre en markant forøgelse i likviditetsbelastningen for erhvervsvirksomheder, som gennemgår et generationsskifte. Til at modvirke belastningen vil regeringen indføre en ny henstandsordning. Henstandsordningen giver retskrav på henstand indtil 30 år efter skiftet, hvor der tidligere kun kunne gives 15 års henstand efter bevilling. Henstandsbeløbet forrentes i henstandsperioden.

Kønig Advokater anbefaler, at erhvervsvirksomheder, som står over for et generationsskifte, overvejer muligheden for at gennemføre generationsskiftet inden årsskiftet, hvor den forhøjede afgiftssats forventes at træde i kraft.

Er du i tvivl om, hvordan lovændringen kan få betydning for dig eller din virksomhed, eller har du generelle spørgsmål til skatter og afgifter, er du meget velkommen til at kontakte os.

print