Rentesatserne for restskat i 2023 har nået betydelige højder, og det er væsentligt at forstå de afgørende datoer og strategier for at minimere omkostningerne.

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

Renter af restskat

I år udgør dag-til-dag-renten 5,5% indtil den 1. juli 2024, hvorefter Skat opkræver et fast procenttillæg på 7,5% fra den 2. juli 2024. Til sammenligning var dag-til-dag-renten sidste år på 1,7%, og restskattetillægget var på 3,7%.

Det bemærkes, at mindre restskatter kan integreres i næste års skat. Ved restskatter på 23.973 kr. eller derunder, vil beløbet inkl. rentetillæg automatisk blive indregnet i forskudsskatten for 2025, såfremt restskatten ikke betales. Eventuelle restskatter over 23.973 kr. bliver opkrævet i tre rater, som skal betales i august, september og oktober 2024.

Ved overskydende skat får man en skattefri rentegodtgørelse på 0,8%.

For selvstændige erhvervsdrivende, der bruger virksomhedsordningen, kan det dog være fordelagtigt at vente med at indbetale restskatten i starten af 2024 for at udskyde beskatningen med et år, idet det kan opveje det mindre rentetillæg i starten af året.

Eksempel 1 – Restskat 500.000 kr.

1. juli: Renten vil andrage 13.712 kr.

2. juli: Procenttillægget vil andrage 37.500 kr., svarende til en forskel på 23.788 kr. i forhold 1. juli.

Eksempel 2 – Restskat 1.000.000 kr.

1. juli: Renten vil andrage gør 27.425 kr.

2. juli: Procenttillægget vil andrage 75.000 kr., svarende til en forskel på 47.575 i forhold til 1. juli.

Har du eller din virksomhed spørgsmål hertil, er du/I velkomne til at kontakte os.

print