Europa-Kommissionen; EUIPO og nationale IP-myndigheder står bag Ideas Powered for Business, som er en SMV-Fond, som netop nu yder tilskud til små og mellemstore virksomheder.  

Af Christian Zeeberg Madsen, advokat (H), partner

 

Hvilke virksomheder kan søge tilskud?

For at søge om tilskud skal den tilskudssøgende virksomhed opfylde EU’s officielle definition på en SMV. EU’s kriterier relaterer sig til antal medarbejdere, årlig omsætning og årlig samlet balance.

Små virksomheder:

  • Under 50 beskæftigede
  • Under 10 millioner euro i omsætning eller samlet balance på under 10 millioner.

Mellemstore virksomheder

  • Under 250 beskæftigede
  • Under 50 millioner euro i omsætning eller samlet balance på under 43 millioner euro.

Hvad kan virksomheder søge tilskud til?

Det er muligt at søge tilskud til ansøgningsgebyrer for varemærke- og designansøgninger. Tilskuddet udgør 50% af grundgebyret, som betales i forbindelse med ansøgningen, og gælder nationale ansøgninger og EU-ansøgninger.

Hvor meget kan virksomheder få i støtte?

Virksomheder kan maksimalt modtage EUR 1.500 i tilskud, og tilskuddet kan kun ansøges én gang. Virksomheder kan søge om tilskud til både design- og varemærkeansøgninger. Der kan søges om tilskud frem til den 30. oktober 2021.

Hvordan kan virksomheder søge?

For at blive tilskudsberettiget skal virksomheden udfylde og indsende et online ansøgningsskema på EUIPO’s hjemmeside, med dokumentation for, at virksomheden har SMV-status. På EUIPO’s hjemmeside kan man undersøge, hvorvidt ens virksomhed har status som en SMV, samt om virksomheden er berettiget til at søge eller ej.

Herefter vil SMV-fonden sende en bekræftelse på, at virksomheden er tilskudsberettiget.

Derefter skal virksomheden senest 30 dage herefter indlevere og betale for virksomhedens design- og/eller varemærkeansøgning.

På baggrund af et link i den modtagne tilskudsafgørelse, skal virksomheden herefter indsende selve anmodningen om tilskud.

Hvis anmodningen godkendes af SMV-fonden, kan virksomheden forvente at modtage tilskuddet inden for en måned.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til de nye regler, er du/I velkomne til at kontakte os.

print